Perjalanan iPhone Dari Masa Ke Masa

googmoneyID – Sejarah iPhone di mulai pada 9 Januari 2007, kala itu Steve Job CEO Apple…